CRX PLUS

Ochronny dodatek pianotwórczy zapobiegający tworzeniu się drażniącego oparu. Tworząca się piana ma właściwości ułatwiające spływanie kąpieli z detali dodatkowo zmniejszając wynoszenie.
Dokumentacja